W h e n   i t   c o m e s   t o   b u s i n e s s   y o u   d o n   t   n e e d   t o   l e a r n   a   n e w   l a n g u a g e ,   y o u   j u s t   n e e d   t o                       m a n a g e      a      c o m m u n i c a t i o n      t o o l ...

Kenneth EO SUNDIN

W  E     B  R  I  N  G     B    A    L    A    N    C    E      T O   Y O U R   B U S I N E S S 

NL                                          

 

                                                                BUSINESS

S E S A M I 

B             A              L              A              N              C             E

 

 

 

WAT?

                                                                BUSINESS                        

S E S A M I   

B             A              L              A              N              C             E

verzorgt de begeleiding naar de bevordering

van de werking van uw organisatie.

"De mens en zijn omgeving",

vormen een onlosmakelijk geheel.

Het is vanuit dit principe dat de begeleiding gebeurt.

Open up, Share.

Via The CentreMethod gaan we in een eerste fase

interactief op zoek naar onderliggende structuren

en de daaraan gelinkte blokkades die als stoorzenders 

de flux van de organisatie belemmeren. 

In een tweede fase worden de opgespoorde stoorzenders,

geanalyseerd en in kaart gebracht.

Deblock, Go to the Core.

Hierna kan de adequate begeleiding worden toegepast.

De toegepaste begeleiding kan zowel  bestaan uit Individuele/Groeps- begeleiding

als uit adaptaties in de ruimte van de organisatie en/of @ Home.

Make it Happen.

INDIVIDUELE BEGELEIDING

COACHING LIFE HEALTH WORK

PREVENTIVE HEALTH COACHING

COMMUNICATION IMPROVEMENT

 

 

GROEPSBEGELEIDING

COACHING LIFE HEALTH WORK

PREVENTIVE HEALTH COACHING

COMMUNICATION IMPROVEMENT

SESAMI BUSINESS BALANCE WORKSHOPS

 

 

 

A L S O   F O R   Y O U R  

B U S I N E S S   B           A           L           A           N           C          E 

N  O  A  L  C  O

                                                 insights

                                   

                                 info & workshops

                                         

 

                                          coming soon:

 

 

 

 

WAAR?

 

BEDRIJVEN: 

Wij komen naar u toe

of

op Speciale Locaties!

 

 

 

 

 

 

 

 

Young Women Brainstorming

We Are

S E S A M I

W  E       B   R   I   N   G       B  A  L  A  N  C  E       T O     Y O U & Y O U R      B U S I N E S S 

S  E   S   A   M   I

Angel wing.jpg